Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính Phủ, tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết và tạo điều kiện để khôi phục phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là đảm bảo điều kiện y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID–19, thu dung điều trị kịp thời, sẵn sàng đáp ứng theo từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *