Bên bờ hạnh phúc

Mục tiêu cơ bản của công cuộc xây dựng Nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Phát huy những lợi thế về kinh tế nông nghiệp, huyện Tam Bình đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *