Hiện nay, tình hình thâm canh cao, đẩy mạnh tăng trưởng về năng suất và sản lượng nông sản trong thời gian dài đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất, tìm ẩn các nguy cơ gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân. Do đó, tăng cường các giải pháp cải tạo, phục hồi độ phì nhiêu cho đất trồng là điều hết sức cần thiết, góp phần hạn chế sự suy thoái đất, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong canh tác nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *