Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành nông nghiệp. Không chỉ chăm lo kinh tế gia đình, nhiều chị em với tư duy hiện đại, và cách làm hợp thời còn góp phần vào sự đổi mới đời sống nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *