Những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã thật sự là trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên, thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất còn thấp, tình trạng “được mùa mất giá”, “giải cứu nông sản” cứ mãi ám ảnh người nông dân. Làm thế nào để “trụ đỡ” này thật sự là một nền tảng tốt, mang lại cuộc sống sung túc, bền vững cho người dân nông thôn là vấn đề cấp thiết, được Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các địa phương quan tâm thúc đẩy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *