Bên bờ hạnh phúc

Kim ngạch xuất khẩu gạo đạt cao nhất từ trước đến nay; giá lúa tăng, lợi nhuận bà con nông dân được cải thiện đáng kể…. là những kết quả khả quan của ngành hàng lúa gạo năm 2023. Song, Ngành nông nghiệp nhận định, lúa gạo vẫn đang đứng trước những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, xu hướng tiêu dùng trên thế giới thay đổi và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chiến lược phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo trong tương lai là hết sức cần thiết hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *