Trong chương trình Nhịp cầu y tế – kỳ 212 với chủ đề: “Những công nghệ mới trong điều trị giảm thính lực”, các chuyên gia chuyên ngành Tai – mũi – họng Việt Nam sẽ chia sẻ về những tiến bộ nhất trong hỗ trợ điều trị cho người bị nghe kém, giảm thính lực đột ngột vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *