Hiện có rất ít người từng bị ngất và rối loạn nhịp được tiếp cận chẩn đoán và điều trị đúng chuyên khoa. Trong khi đây là một trong những bệnh có biến chứng nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *