Hưởng ứng phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn, thời gian qua, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ Vĩnh Long cũng đã có nhiều khởi sắc với những ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu. Với tinh thần năng động sáng tạo, có những mô hình phụ nữ khởi nghiệp đã tạo ra được những giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, khơi gợi và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *