Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Tại thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh – 02 đô thị lớn của tỉnh, các công trình hạ tầng trọng điểm góp phần đổi thay diện mạo, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị “Sáng – xanh – sạch – đẹp và văn minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *