Ngày bầu cử – ngày hội toàn dân đã được tập trung chuẩn bị theo đúng quy trình, thủ tục, đúng quy định pháp luật về bầu cử, trong sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Vĩnh Long cùng với cả nước đang sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *