Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế – xã hội của nước ta và các nước trên thế giới. Hạn chế tất cả mọi hoạt động đời sống, sản xuất của người dân. Chính vì thế Vac-xin ra đời như một lá chắn thép giúp mang lại hiệu quả trong công tác đẩy lùi dịch bệnh này. Thời gian tới đây, nước ta sẽ triển khai tiêm ngừa vac-xin COVID-19 cho một số đối tượng ưu tiên và sẽ tiến tới tiêm chủng mở rộng trong toàn dân. Việc tiêm ngừa Vac-xin đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời giúp khôi phục và phát triển nền kinh tế của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *