Việc đề cao cảnh giác, phát huy tinh thần tự giác, tuân thủ mọi quy định phòng dịch COVID-19, nghiêm chỉnh khai báo y tế trước khi nhập cảnh chính là thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội trước dịch bệnh này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *