Giá trị XK xoài của Việt Nam năm 2020 đạt trên 180 triệu USD, chiếm khoảng 1,5% giá trị  XK xoài của thế giới. Trung Quốc là thị trường XK xoài lớn nhất, chiếm gần 84% kim ngạch. Cần có giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng XK xoài vào các thị trường khó tính hơn, góp phần nâng cao giá trị cho trái xoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *