Bước sang năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng khôi phục tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nỗ lực thực hiện hiện “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 để phục hồi và phát triển kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6% trong năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *