Năm 2022 vừa qua là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng khôi phục tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp kinh tế Vĩnh Long có sự hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch để đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 11 năm qua. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2023 và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *