Đại dịch COVID – 19 gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Hàng loạt các chuỗi cung ứng bị đứt gãy và chi phí bắt đầu tăng cao. Nhất là chi phí vận chuyển. Để tăng sức cạnh tranh việc chủ động tìm giải pháp giảm chi phí đầu vào là rất quan trọng. Đây là lúc các doanh nghiệp trong nước cần tính đến nguồn cung đầu vào tại chỗ với chi hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *