Bên cạnh điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI, nhiều năm qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đưa vào điều tra, khảo sát chỉ số DDCI tại một số địa phương. Đây cũng được xem là công cụ giúp các tỉnh, thành giữ vững điểm số và thứ hạng PCI hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *