Hiện nay, quá trình thâm canh cao đã làm gia tăng các yếu tố bất lợi đến hệ sinh thái đất vườn, bộ rễ cây suy yếu, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như giảm thời gian khai thác cho các loại cây ăn trái đặc sản. Chương trình Bạn nhà nông kỳ này sẽ cung cấp cho bà con những giải pháp giúp đất tơi xốp, màu mỡ, cây trồng tăng khả năng hút dinh dưỡng, hạn chế dịch hại, tạo nền tảng để vườn cây ăn trái sinh trưởng tốt và cho năng suất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *