Quá trình thâm canh làm gia tăng các yếu tố bất lợi đến hệ sinh thái đất, bộ rễ cây suy yếu, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như giảm thời gian khai thác các loại cây ăn trái đặc sản. Vậy cần có những giải pháp gì để giúp đất tơi xốp, màu mỡ, giúp cây trồng tăng khả năng hút dinh dưỡng, hạn chế dịch hại?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *