Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
35 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long        200.000
36 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
37 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
38 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
39 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
40 Huynh Chi Cong 500.000
41 Phan Hieu Trung 100.000
42 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long 600.000
43 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
44 Phan Hieu Trung 200.000
45 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
46 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
47 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
48 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
49 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
50 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
51 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
52 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
53 Bé Phúc Vinh, Phúc Châu P4, TP VĨnh Long 500.000
54 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
55 Huynh Chi Cong        500.000
56 Nguyen Hoang Duc Anh          50.000
57 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
58 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
59 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
60 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
61 Lò nem Sáu Xệ Con\ Tân Hạnh, Long Hồ        400.000
62 Huynh Chi Cong        500.000
63 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt        100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *