STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

513

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

514

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

515

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

516

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

517

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

518

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

519

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

520

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000 

521

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

         200,000  

522

Hồ Thi

Cần Thơ

100,000 

523

Bạn xem đài

Cty thuốc lá Cửu Long

200,000

524

Phòng tiêu thụ thị trường

Cty thuốc lá Cửu Long

200,000

525

Chú Trương Hữu Trú

Trần Phú, P4, TPVL

         100,000  

526

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

527

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

528

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

529

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

530

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

531

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

532

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *