Ban Bí thư cho ý kiến về kết quả làm việc của 5 đoàn kiểm tra

Mới đây, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả làm việc của 5 đoàn kiểm tra do Ban Bí thư thành lập, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.    

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb