Ban VHXH- HĐND tỉnh giám sát tại Sở GD – ĐT Vĩnh Long

Chiều nay, Ban VHXH- HĐND tỉnh Vĩnh Long  đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại Sở giáo dục đào tạo. 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb