Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết 20 năm thực hiện NQ Trung ương 5 khóa VIII

Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb