Xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu văn hóa và lịch sử, Trần Quang Vinh và Võ Minh Duy, quê ở Vĩnh Long, đã dày công nghiên cứu về các loại cổ phục của Việt Nam, đặc biệt là trang phục thời Nguyễn và áo dài truyền thống của Việt Nam…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *