Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023 là một năm kinh tế đặc biệt khó khăn, có nhiều thách thức trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, tạo sự an tâm, phấn khởi và tin tưởng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà. Và nhân ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chia sẻ đến người dân tỉnh Vĩnh Long về những thành tựu đạt được trong năm qua, định hướng phát triển kinh tế–xã hội trong năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *