Sống xanh không chỉ là ăn uống an toàn, không chỉ là tập luyện đều đặn, mà còn là cách ta giữ nhịp điệu sinh hoạt hằng ngày theo một quy luật khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *