Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện định hướng chuyển đổi xanh trong canh tác lúa, những năm gần đây, ngành nông nghiệp tích cực triển khai nhiều chương trình, giải pháp, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng nhằm cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản xuất lúa. Từng bước chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *