Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Măng Cành nằm trên xã Măng Cành, huyện Kon Plông, Kon Tum, năm học 2023 – 2024, trường có tổng số 146 học sinh. Các em học sinh tại trường đều là người dân tộc thiểu số Xơ Đăng, gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông. Đặc thù về địa hình và hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên đa phần các em học sinh đều sẽ ở bán trú tại trường. Bên cạnh các ưu đãi giáo dục dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số đã được ban hành, năm học vừa qua các em còn được hỗ trợ những suất ăn dinh dưỡng từ chương trình “Một triệu bữa ăn có thịt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *