Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là vật tư nông nghiệp quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là một trong số những loại hàng hóa được ngành chức năng kiểm tra định kỳ, thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *