Dạy học trên truyền hình: Toán lớp 1 – Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo). GV Lê Thái Anh – Trường Tiểu học Hòa Tịnh A, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *