Dạy học trên truyền hình: Toán lớp 1 – Làm quen với phép trừ – dấu trừ. GV Trần Ngọc Huỳnh Thư – Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *