Ngày 11/5, tại huyện Bình Tân, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa 15, đơn vị bầu cử số 2. Đơn vị bầu cử này gồm các huyện Bình Tân, Trà Ôn, Vũng Liêm và TX Bình Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *