Theo Kế hoạch của UBBC tỉnh, ngay sau khi niêm yết DS ƯCV ĐBQH khóa 15, ĐB HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử; Tiểu sử tóm tắt ƯCV ĐBQH, ƯCV ĐB HĐND các cấp theo liên danh, UB MTTQ VN các cấp sẽ tổ chức HN tiếp xúc cử để vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH khóa 15 và ĐB HĐND các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *