Ngày 23/5 tới là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng đến sự kiện trọng đại này, những ngày qua cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động hưởng ứng cụ thể và thiết thực. Trong đó ngoài việc tuyên truyền – giáo dục, tạo mọi điều kiện để người lao động hiểu, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân, thì các nhiều doanh nghiệp cũng có nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm chào mừng sự kiện quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *