Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân. Để cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, tỉnh Vĩnh Long đã nghiêm túc thực hiện các bước chuẩn bị cho ngày hội lớn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *