Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Hiệp đã chung sức xây dựng quê hương đạt nhiều thành tích rất đáng phấn khởi. Từ đó, xã đã chuyển mình đi lên mạnh mẽ, mà trước hết phải kể đến là việc đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và hạ tầng nông thôn phục vụ đời sống nhân dân địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *