Dịch bệnh COVID – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” nhằm không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trong ngắn hạn. Cần có những phương án tổ chức sản xuất phù hợp hơn để từng bước phục hồi sản xuất an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *