Bên bờ hạnh phúc

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại Kỳ họp thứ 7 tới đây là rất nặng. Dự  kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác, chưa kể một khối lượng khá lớn các dự thảo nghị quyết mà Chính phủ đang đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *