Bên bờ hạnh phúc

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 08 chương, 74 điều. Trong đó, có nhiều quy định mới như: nghiên cứu, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng pháo hoa để quản lý toàn diện về vật liệu nổ, quy định đầy đủ về hoạt động sản xuất, kinh doanh, trang bị, quản lý, sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu… “dao có tính sát thương cao” và quy định phân biệt rõ với phạm vi điều chỉnh của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *