Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 gồm nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm,đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các nội dung tình nguyện; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *