Tăng cường đào tạo nghề cho người lao động theo chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, trong tháng 11, các địa phương trong tỉnh mở thêm 15 lớp, nâng tổng số mở được đầu năm đến nay lên 219 lớp, với trên 5.000 học viên tham gia. Kết quả này góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt gần 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 20%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *