Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội giữ chức chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. THVL xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *