Phát biểu tại phiên họp, điểm lại tình hình năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng cho rằng trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các phong trào thi đua, của công tác thi đua, khen thưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *