Theo quy định của Bộ giáo dục- đào tạo, từ 22/07 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Việc đăng ký thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ giáo dục-đào tạo tại địa chỉ:   https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *