Quản lý thị trường vàng và USD hiện nay là vấn đề nóng, các đại biểu đề nghị Chính phủ, các ngành chức năng chỉ đạo, khẩn trương đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp để quản lý thị trường vàng, khắc phục tình trạng vàng miếng trong nước chênh lệch cao so với thế giới; có giải pháp phòng rủi ro, đẩy mạnh quản lý hơn nữa với thị trường vàng trong nước. Thực tế này cho thấy cần sớm có sự chỉ đạo, tháo gỡ, bình ổn, để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *