Tính đến 17 giờ chiều ngày 22/6, Quỹ đã tiếp nhận 6.882 tỷ đồng (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi). Dự kiến trong tháng 7 sẽ chi khoảng gần 2.000 tỷ đồng cho việc mua vaccine theo đề nghị của Bộ Y tế, một phần trích dự phòng thanh khoản, số tiền còn lại sẽ được gửi vào các ngân hàng thương mại theo quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *