Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã kết thúc trong sáng nay với 112 đại biểu đăng ký trong đó trực tiếp có 20 đại biểu đặt câu hỏi, 17 đại biểu tranh luận. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, phiên chất vấn diễn ra rất sôi nổi, các đại biểu Quốc hội đã bám sát nội dung chất vấn, rất tích cực đeo bám, tranh luận để làm rõ thực trạng và trách nhiệm. Bộ trưởng tuy nhận nhiệm vụ chưa lâu nhưng nắm vững các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *