Tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay (27/5), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *